Vehicle Make Model Engine
Size
Date Vehicle Mark Additional
Info
Engine Code Chassis info Super Plus search - PLEASE CLICK (EBAY LISTING)
HONGQI 7180 1.8i 1,8 10.1995 12.1998   CA4GE   WR78
HONGQI Century Star 2.0i 2,0 07.2000 04.2008   VG20   FR78X
HONGQI Mingshi 1.8i 1,8 11.2001 04.2008   QG18   FR78NX